Naučme sa pesničku 6

V šiestom pokračovaní cyklu Naučme sa pesničku ponúkame ďalšie piesne z archívu súťaže O hronseckú lipovú ratolesť. Aktuálna epidemiologická situácia zatiaľ nie je nijako priaznivá, ale malá nádej nám ostáva, takže ešte veríme, že 30. mája sa podarí 32. ročník aj keď možno v obmedzených podmienkach uskutočniť...

Dnes Vám ponúkame tiež dve piesne, sú to piesne diečenské - ľúbostné a v roku 2015 sa s nimi predstavili na 27. ročníku HLR dve dievčatá z Poník – Johanka Šávoltová a Nela Šajbanová.

Pieseň s názvom „Sľúbil sa mi milý“, je krásna lyrická pieseň v pomalom – parlandovom tempe. Svojou nepravidelnosťou je zaujímavá aj jej rytmická pulzácia. Je to dosť častý jav rytmu pomalých – rubátových resp. parlandových piesní širšieho i užšieho Podpoľania. Nakoľko krása samotnej piesne sa prejaví len pri interpretácii sýto zafarbeným dievčenským hlasom dostatočne disponovanej speváčky je dôležité mať už za sebou nejaké spevácke skúsenosti. Interpretáciu piesne je možné oživiť následným posunutím tempa do pomalého dúvajového rytmu, ale s pridanou jednou dobou na mieste nepravidelného rytmického rozšírenia. Tak sme to interpretovali aj s ľh Borievka na súťaži v r. 2015 s Johankou Šávoltovou, ktorá mala vtedy 10 rokov. (zvukové ukážky uvádzame v závere nášho príspevku...)

Pieseň uvádzame s akordickými značkami, aby sme vám pomohli, ak by ste sa rozhodli vytvoriť si k piesni aj hudobný sprievod (akordeón, klavír a pod.). Druhá časť piesne sa môže, ale aj nemusí opakovať.

Druhá pieseň Zabudol slávičok zaspievať... je čardášová, viac tanečná ľúbostná pieseň. Nakoľko je to pieseň novouhorského typu, má aj dosť veľký melodický rozsah. Je na tento fakt tiež potrebné myslieť a zveriť jej interpretáciu starším divčatám, ktoré už majú predpoklad zvládnuť pieseň aj úprimným speváckym prejavom a s akcentom na jej tanečnosť. Dúfame, že sa Vám budú obidve piesne páčiť a prajeme Vám trpezlivosť pri zvládaní ich nácviku a aj samotnej interpretácie. S piesňami Vám želáme veľa pekných chvíľ a úspechov...

 

 

 

 

Pre lepšiu predstavu ponúkame aj zvukovú podobu obidvoch piesní – záznam je zo súťaže O Hronseckú lipovú ratolesť 2015, spieva Johanka Šávoltová a Nela Šajbanová – obidve 2. veková kategória.

Sľúbil sa mi milý...

Zabudol slávičok zaspievať