Naučme sa pesničku 8

Pokračujeme ôsmym pokračovaním cyklu Naučme sa pesničku. Ponúkame Vám ďalšie archívne piesne súťaže O hronseckú lipovú ratolesť. Môžeme potvrdiť aj termín konania súťaže v tomto roku. Je to 25. september 2021. Podľa propozícií sme posledným aprílovým dňom roku 2021 uzavreli možnosť prihlásiť sa záujemcom do výberového konkurzu. Prihlášky a elektronicky zaslané živé nahrávky sme vyhodnotili a v týchto dňoch dostanú všetci postupujúci pozvánky na 32. ročník Hronseckej lipovej ratolesti. Na našej webovej stránke www.sosbb.sk v časti Hudba a spev bude prístupný aj oficiálny protokol (zápis) z dištančnej formy výberového konkurzu.

     Dnes Vám ponúkame dve piesne z obce Čierny Balog – v roku 2015 sa s nimi predstavil na 27. ročníku súťaže O hronseckú lipovú ratolesť Peter Belko. Pochádza z Čierneho Balogu a nie je len výborný spevák, ale aj vynikajúci inštrumentalista a priam ekvilibristicky ovláda hru na heligónke (je laureátom celoslovenskej súťaže Videčanova Habovka v hre na heligónku).

     Pieseň s názvom „Naprostred Balogu vyriastol strom”, je rezká ľúbostná mládenecká dúvajová pieseň. Je to pieseň staršej kvarttonálnej štruktúry. Je zložená zo štyroch kvarttonálnych dielov. Má uzavretú formu (a, b, b´, a). Melodika je viacmenej typická pre túto oblasť. Po  úvodnej časti „a“, ktorá začína na štvrtom stupni a klesá k tonike, nasleduje druhá rozsahom podobná prvej, len posunutá od základného tónu o oktávu vyššie. Takisto klesá k svojmu centrálnemu tónu. Tretia časť je opakovaním druhej časti, len je rozšírená o melodickú spojku, aby sa v záverečnej - štvrtej  časti mohla znovu vrátiť k prvému „a“ dielu.   Pieseň svojou descendenčnou melodikou, stavbou, ale aj povahou a obsahom predstavuje typického zástupcu valaskopastierskej piesňovej vrstvy.    

Druhá pieseň „Ešte na Balogu mašinka pískala“  je čardášová, regrútska mládenecká pieseň. Je to štrukturálne novšia pieseň novouhorského typu. Forma piesne je trojdielna (a, b, a), uzavretá a melodicky je postavená tzv. kvintakordálnej kostre. Melodika prvej časti piesne je zložená z tónov tonálneho kvintakordu. Druhá časť je posunutá vyššie o veľkú sextu a melodický vrchol má na intervale veľkej nóny. Posledná časť je opakovaním - reprízou časti prvej. Aj preto je pieseň náročná hlavne svojim melodickým rozsahom. Funkčne je určená ako regrútska tanečná pieseň pre čardášové, ale aj rýchlejšie tempá.

     Keďže Vám chceme predstaviť zaujímavé piesne aj z rôznych kútov regiónov Brezno a Banská Bystrica, naša voľba prezentovať piesne tzv „Čiernych Handlí“ bola, samozrejme,  zámerná. Dúfame, že sa Vám budú obidve piesne páčiť a ako vždy, prajeme trpezlivosť pri zvládaní ich nácviku a aj samotnej interpretácie. S piesňami Vám želáme veľa pekných chvíľ a úspechov... 

Tak ako vždy, piesne uvádzame s akordickými značkami, aby sme vám pomohli, ak by ste sa rozhodli vytvoriť si k piesni aj hudobný sprievod (akordeón, klavír a pod.).

Ponúkame aj zvukovú podobu obidvoch piesní – záznam je zo súťaže O Hronseckú lipovú ratolesť 2015 (27. ročník), spieva Peter Belko z Čierneho Balogu – 2. veková kategória, hrá ľudová hudba Borievka z Banskej Bystrice.


Piesne pre Vás metodicky a hudobne spracoval: Igor Gašpar, metodický pracovník pre hudbu a spev, Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.

 

Naprostred Balogu vyriastol strom

Ešte na Balogu mašinka pískala