Archív SOS

Mapujeme doposiaľ vydané publikácie SOS v Banskej Bystrici


V roku 2021 do našej profesionálnej štruktúry pribudol úsek zastrešujúci publikačnú činnosť. Na úvod sme sa pustili do mapovania doposiaľ publikovaných kníh, periodík, bulletinov alebo iných dokumentov, ktoré vyšli v Stredoslovenskom osvetovom stredisku, resp. Okresnom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.

Vďaka Slovenskej národnej knižnici v Martine a Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sme získali doposiaľ publikované slovacikálne dokumenty SOS a OOK, ktoré sa odborne evidujú v súbornom katalógu slovenských knižníc.

Okrem toho, začali sme pripravovať aj náš vlastný elektronický súpis vydaných publikácií vo všetkých úsekoch SOS, ktorý budeme postupne sprístupňovať verejnosti. Zatiaľ sme pripravili zoznam vydaných publikácií v oblasti umelecké slovo a vzdelávanie a prevencia, ktorý pripravil kolega Dušan Jablonský.