Dušan Benický

ŠKOLA PODMAĽBY NA SKLO


Maľby na skle dnes tvoria jeden z výtvarne najvýraznejších prejavov ľudového umenia, zobrazované námety uchovávajú názor na svet a stupeň vývoja. Predstavujeme osobnosť regionálneho majstra v rukách ktorého táto stará technika dozrieva a ožíva v nových podobách ,verná vlastnému, unikátnemu štýlu vyjadrovania.

Dušan Benický je súčasný významný neprofesionálny ľudový maliar, rezbár a majster písaného slova, žijúci a tvoriaci neďaleko Banskej Bystrice v Ponickej Hute. Jeho Krížové cesty maľované na skle môžeme obdivovať v miestnom kostolíku a v kostole v neďalekej Dúbravici. Maľované obrázky na skle sú majetkom súkromných zbierok, Slovenského národného múzea a galérie, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne , Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a iných. O výraze jeho tvorby sa dočítame v knihe Ľudové maľby na skle II.

Koncom 70-tych rokov pracoval pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, a má za svoju tvorbu mnohé ocenenia. V roku 2010 bola vydaná kniha Dušan Benický- maliar obrázkov na skle a umelec čistého srdca. V decembri 2000 v Múzeu SNP a v novembri 2001 v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Stredoslovenské osvetové stredisko zrealizovalo výstavu Valašská škola – Krásy stodola I . a II., bol jej spoluautorom , autorom grafiky a textu pozvánok a jeden zo štyroch vystavujúcich.

O sebe napísal: Dušan Benický narodený v roku 1949, Absolvent Odbornej ovčiarskej školy v Záblatí, až do roku 1998 pracoval na družstve, ovčiarstvo nebolo u neho len vecou obdivu k tradícii, ale aj každodenným chlebíkom. Výtvarne sa prejavil veľmi skoro v 1972 ako 23-ročný v maľbe na sklo i drevorezbe. Včas prišiel na to, že ak chce tvorca zobraziť duchovnú podstatu veci ktorá je pre majstra jediným merítkom hodnoty diela, tak spodobované treba zažiť. Dr. I. Pišútova zaraďuje Dušana Benického do kategórie nositeľov ľudových tradícii v uvedomelej nadväznosti na tradičnú ľudovú sklomaľbu, pri rešpektovaní a zachovávaní jej prvkov s tématikou jeho vlastnou, svetskou i náboženskou. Jeho diela pôsobia výrečne a kultivovane, naplno vykresľujú poetiku života na dedine ktorým sám autor túži žiť – skromný, pokojný, jednoduchý. Krehká, krásna a zo srdca prameniaca je podstata jeho osobitej tvorby .


Galéria