Kurz keramiky 23/2

#KurzyKeramiky

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


KURZ KERAMIKY

Termíny konania kurzov:

14. / 28. 10. 2023  

Miesto konania:

Dielňa ľudových remesiel

Dolná 35, Banská Bystrica

Časová harmonogram:

8:00 – 10:00 / 11:00 – 13:00 / 14:00 – 16:00 / 17:00 – 19:00

Kapacita je obmedzená na max. 3 osoby.

Lektori:

Daniela Pápežová*
Andrej Stollmann

* Tvorbu Daniely Pápežovej, výnimočnej keramikárky
z obce Veličná
 a inšpiráciu pre vašu prácu
si môžete pozrieť na jej propagačných kanáloch:

Daniela Pápežová: web | facebook | instagram 

Cena jednéhu kurzu (4 h):

40 €


P R O G R A M

 14. 10. 2023

TOČENIE NA HRNČIARSKOM KRUHU – VÝROBA RAŇAJKOVEJ ZOSTAVY  

28. 10. 2023

 

GLAZOVANIE

Fotogaléria


Propagácia