Objav tradíciu v ESC

Tvorivé dielne realizované Dielňou ľudových remesiel pri Stredoslovenskom osvetovom stredisku boli súčasťou veľkolepého folklórneho podujatia v Europa SC – OBJAV TRADÍCIU. Dielne sa tešili obrovskému záujmu detí a ich rodičov, keď si z  keramiky vyškrabávanou technikou do hliny a tiež z drôtu vyrábali srdiečka.