PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY 2024

#PrazdninovePatlaninky


PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY

T V O R I V É   D I E L N E

pre deti od 10 rokov

20. 2. – 22. 2. 2024

Dieľňa ľudových remesiel, Dolná 35, Banská Bystrica


Propagácia: