Prázdninové patlaninky

25.2. , 26.2. , 27.2.  Prázdninové  patlaninky

Dielňa ľudových remesiel organizuje pre deti z regiónu každoročne počas jarných prázdnin činnosť zameranú na prácu s prírodnými materiálmi a ľudovými technikami. Deti sa zoznámia s históriou ľubietovského hrnčiarstva a točenia na hrnčiarskom kruhu, absolvujú popletenú i voskovú dielničku, zhotovujú si rôzne výrobky.

Realizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica.