Stretnutie s remeslom 12/22, 01/23

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM


December

MIKULÁŠ Z DREVA

SMALTOVANÝ ŠPERK


Január

HABARKY 

NOVOROČNÝ ANJEL  


Posledný mesiac v roku bol v Dielni ľudových remesiel venovaný práci s drevom. Na Kurze výroby vianočnej hračky z dreva si účastníci na dvoch stretnutiach vytvorili drevených Mikulášov. Kurz výroby vianočných ozdôb zo slamy priblížil tradíciu tvorby slamených ozdôb.

Pre tvorivých seniorov a klientov DSS sa konal Kurz výroby smaltovaného šperku. Vytvorili si na ňom smaltované brošne a prívesky.


Prvý mesiac roku 2023 sme začali s Kurzom výroby habariek. Druhý januárový kurz bol Kurz výroby novoročného anjela kombinovanou technikou – keramika a vitráž. Účastníci si na dvoch stretnutiach vyskúšali rezanie skla do oblúka, brúsenie a tvarovanie drôtu a hliny. Nadšených 27 účastníkov si na druhom stretnutí všetky komponenty olepili medenou páskou a následne pospájali roztopeným cínom spájkovaním. 


Fotogaléria:

KURZ VÝROBY VIANOČNÝCH HRAČIEK Z DREVA  7.12. / 14.12. 2022

KURZ VÝROBY SMALTOVANÉHO ŠPERKU 12.12.2022


KURZ VÝROBY HABARIEK 11.1.2023

KURZ VÝROBY ANJELA TECHNIKOU VITRÁŽE 18. 1. / 25. 1. 2023


Propagácia