Tvorivá dielnička 12/22, 01/23

#TvorivaDielnicka


TVORIVÁ DIELNIČKA

TVORIVÉ REMESELNÉ DIELNE PRE ŠKOLY

DECEMBER 2022 / JANUÁR 2023


December

GLAZOVANIE HLINENÝCH VÝROBKOV

PLETENIE KOŠÍKOV Z PEDIGU

VÝROBA DRÔTENÝCH OZDÔB


Január

VÝROBA HABARIEK

VÝROBA ANJELA TECHNIKOU VITÁŽE


V poslednom mesiaci roka sme v Dielni ľudových remesiel realizovali tieto tvorivé dielničky: Žiaci zo ZŠ s MŠ Brusno si glazovali hlinené dná do ktorých neskôr uplietli košíky z pedigu. Žiaci zo ZŠ s MŠ Malachov si taktiež uplietli košíky z pedigu a vytvorili drôtený stromček. Žiaci zo ZŠ s MŠ Radvanská modelovali hlinené dná pre budúce košík. Žiaci zo ZŠ Staré Hory vytvorili drôtený stromček. 


 V prvom mesiaci nového roku si v Dielni ľudových remesiel si žiaci ZŠ s MŠ Malachov vytvorili habarky. Klienti DSS Prameň a DSS Kompa si na prvom stretnutí pripravili časti anjela, ktoré sa budú spájať spájkovaním. Klienti DSS Prameň si ešte ozdobili pletením tzv. ,,dutinkou“ perá. Žiaci zo ZŠ A. Sládkoviča Sliač si na dvoch stretnutiach vyskúšali  techniku tkanie na ráme.

Fotogaléria: