Upečme si radostník

Obradové pečivo

V ľudovom prostredí sa obradovému pečivu pripisovala ochranná a plodonosná funkcia, používalo sa pri obradoch, pri narodení, svadbe, pohrebe, obetách za úrodu. Uchovali sa pekné ľudové názvy.

K starým spôsobom pečenia patrí aj pečenie figurálneho pečiva znázorňujúceho aj rôzne druhy zvierat (napr. vtáčiky) a symboly. Pletené koláče súvisia, tak ako motívy ružíc, s kultom slnka a predstavujú požehnanie, hojnosť, silu, rozmnoženie a kolobeh života.

 

Ako na to ...