Už sa fašiang kráti... 2023

#UzSaFasiangKrati...


Fašange, ktoré vrcholia posledné tri dni pred pôstnym obdobím a v kalendári nemajú svoje stabilné miesto, sú v súčasnosti v Čiernom Balogu cielene pestované prostredníctvom fašiangového festivalu Už sa fašiang kráti. Vnútorná forma festivalu nadväzuje na tradičné znaky slávenia fašiangového obdobia, ktoré boli v Čiernom Balogu prítomné ešte v prvej polovici 20. storočia.

Súčasťou fašiangového festivalu sú organizované maskované pochôdzky po miestnych častiach obce, počas ktorých sú nemálo využívané tradičné fašiangové masky, ktoré majú na festivale svoje stále miesto. Prítomné sú opakované tanečné zábavy, špecifické fašiangové tance a piesne, konzumácia sýtych a výdatných fašiangových jedál, hojného pitia alkoholu, parodovanie sociálnych statusov vybraných obecných protagonistov alebo potieranie spoločenských rozdielov.

Súčasťou fašiangového festivalu sú i scénické a mimo scénické výstupy pozvaných folklórnych kolektívov, tematické výstavy, tanečné domy, jarmočný predaj, disciplíny v rezaní dreva pre súťažné dvojice z pozvaných kolektívov a z publika alebo súťaž v príprave trhancov.UŽ SA FAŠIANG KRÁTI…

Čierny Balog | 17. – 19. 2. 2023PROGRAM


piatok, 17. 02. 

17.00 / MY SME MALÍ BURSOVNÍCI 

účinkujú
DFS Malá Kýčera z Čierneho Balogu, DFS Šťastné detstvo z Brezna, DFS Mladosť z Klenovca, deti z materskej školy Čierny Balog – ul. Hlavná a deti z materskej školy Čierny Balog – Dobroč

miesto: KD Čierny Balog /  vstupné: 3 €

sobota, 18. 02.

8.00 / FAŠIANGOVÝ JARMOK REMESELNÍKOV

miesto: areál KD Čierny Balog

10.00 / VITAJTE U NÁS

predstavenie pozvaných folklórnych kolektívov a súťaže v rezaní dreva spojené s občerstvením

účinkujú:

FSk Kýčera a ĽH Nátura z Čierneho Balogu, FS Poľana zo Zvolena, UFS Mladosť z Banskej Bystrice, ŽSSk Ulianky z Nitry

moderátorské slovo: Jozef Giertl Blška

miesto: areál KD Čierny Balog

12.30 / BURSOVNÍCI IDÚ

fašiangové obchôdzky po miestnych častiach obce Čierny Balog

účinkujú:

FSk Kýčera a ĽH Nátura z Čierneho Balogu, FS Poľana zo Zvolena, UFS Mladosť z Banskej Bystrice, ŽSSk Ulianky z Nitry 

14.30 / O NAJCHUTNEJŠIE TRHANCE

súťaž družstiev vo varení trhancov – rýchlo a chutne

miesto: Vlčie diery KD Čierny Balog / vstupné: voľné

18.00 / VERNISÁŽ VÝSTAV

JULO BARTOŠ ŠUKO – panelová výstava venovaná výnimočnému muzikantovi 

ĽUBO MEDVEĎ ONDRÍK – panelová výstava venovaná majstrovi ľudovej umeleckej výroby

moderátorské slovo: Dušan Ambróš

miesto: KD Čierny Balog

18.30 / FAŠANGE, FAŠANGE, FAŠANGOVIE ČASI

účinkujú:

FSk Kýčera a ĽH Nátura z Čierneho Balogu, FS Poľana zo Zvolena, UFS Mladosť z Banskej Bystrice, ŽSSk Ulianky z Nitry, ĽH Pokošovci zo Šumiaca

moderátorské slovo: Dušan Ambróš

miesto: KD Čierny Balog / vstupné: 7 €

20.30 / TANEČNÝ DOM

čardáš z Telgártu s Petrom Hrabovským, Martinou Vargovou a ĽH Pokošovci zo Šumiaca

miesto: KD Čierny Balog / vstupné: voľné

21.30 / ZÁBAVA S ĽH POKOŠOVCI

miesto: KD Čierny Balog / vstupné: voľné

nedeľa, 19. 02.

10.00 / HELIGONKÁRI

účinkujú:

heligonkári z vybraných regiónov Slovenska

miesto: KD Čierny Balog / vstupné: 7 €

15.30 / JULOVI BARTOŠOVI ŠUKOVI

koncert venovaný výnimočnému muzikantovi

účinkujú

Muzička z Bratislavy, ĽH Bartošovci a FSk Kýčera z Čierneho Balogu, sólisti speváci a tanečníci

miesto: KD Čierny Balog / vstupné: 7 €


SPRIEVODNÉ VÝSTAVY


MAJSTER

ukážky remeselných výrobkov majstra ľudovej umeleckej výroby Ľubomíra Medveďa Ondríka

miesto: tradičná izba KD Čierny Balog 

JULO BARTOŠ ŠUKO 

panelová výstava venovaná výnimočnému muzikantovi (vernisáž: 18. 02. 23 o 18.00 h)
miesto: KD Čierny Balog

ĽUBO MEDVEĎ ONDRÍK 

panelová výstava venovaná majstrovi ľudovej umeleckej výroby (vernisáž: 18. 02. 23 o 18.00 h)

miesto: KD Čierny Balog

 


Propagácia: