UŽ SA FAŠIANG KRÁTI... 2024

#UzSaFasiangKrati...


Fašange, ktoré vrcholia posledné tri dni pred pôstnym obdobím a v kalendári nemajú svoje stabilné miesto, sú v súčasnosti v Čiernom Balogu cielene pestované prostredníctvom fašiangového festivalu Už sa fašiang kráti. Vnútorná forma festivalu nadväzuje na tradičné znaky slávenia fašiangového obdobia, ktoré boli v Čiernom Balogu prítomné ešte v prvej polovici 20. storočia.

Súčasťou fašiangového festivalu sú organizované maskované pochôdzky po miestnych častiach obce, počas ktorých sú nemálo využívané tradičné fašiangové masky, ktoré majú na festivale svoje stále miesto. Prítomné sú opakované tanečné zábavy, špecifické fašiangové tance a piesne, konzumácia sýtych a výdatných fašiangových jedál, hojného pitia alkoholu, parodovanie sociálnych statusov vybraných obecných protagonistov alebo potieranie spoločenských rozdielov.

Súčasťou fašiangového festivalu sú i scénické a mimo scénické výstupy pozvaných folklórnych kolektívov, tematické výstavy, tanečné domy, jarmočný predaj, disciplíny v rezaní dreva pre súťažné dvojice z pozvaných kolektívov a z publika alebo súťaž v príprave trhancov.UŽ SA FAŠIANG KRÁTI…

27. ročník fašiangového festivalu

Čierny Balog  |  9. – 13. 2. 2024


 

FAŠIANGOVÝ EXPRES ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE

Fašiangový expres pre baločanov a bursovníkov bude premávať v sobotu v pravidelných intervaloch od 9.00 do 21.00 hod. na trase: 

Dobroč – Čierny Balog, Kultúrny dom – Nový Krám a späť.

Symbolické cestovné: 1€ /osoba, (deti do 3 rokov, kočík, pes zdarma)

C E S T O V N Ý   P O R I A D O K   Č H Ž

 


PROGRAMPIATOK • 9. 2.


 

19:00 • SVOJI

repríza programu venovanému 90. výročiu FSk Kýčera

účinkujú: FSk Kýčera, ĽH Nátura a ĽH Bartošovci z Čierneho Balogu
miesto: KD Čierny Balog /  vstupné: 10 €

 


SOBOTA • 10. 2.


 

8:00 • JARMOK REMESELNÍKOV

miesto: areál KD Čierny Balog

•••

10:30 • VITAJTE U NÁS

predstavenie pozvaných účinkujúcich a súťaže v rezaní dreva

účinkujú: FS Urpín z Banskej Bystrice  •  Seniori Mostár z Brezna  •  FSk Javorník z Lúk pod Makytou  •  Dolina z Gemerskej Polomy  •  Kýčera a ĽH Nátura z Čierneho Balogu
moderátorské slovo: Jozef Giertl Blška
miesto: areál KD Čierny Balog

•••

11:00 • WORKSHOP PRE DETI

výroba píšťal

lektor: Michal Smetanka 
miesto: tradičná izba KD Čierny Balog

•••

12:30 • BURSOVNÍCI IDÚ

fašiangové obchôdzky po miestnych častiach obce

účinkujú: FS Urpín z Banskej Bystrice  •  Seniori Mostár z Brezna  •  FSk Javorník z Lúk pod Makytou  •   Dolina z Gemerskej Polomy  •  Kýčera a ĽH Nátura z Čierneho Balogu

•••

14:30 • O NAJCHUTNEJŠIE TRHANCE

súťaž družstiev vo varení trhancov

miesto: Vlčie diery KD Čierny Balog

•••

18:30 • FAŠANGOVIE ČASI

program o tradičnom slávení fašiangov

účinkujú: FS Urpín z Banskej Bystrice  •  Seniori Mostár z Brezna  •  ŽSSk Marína a ĽH Jara Hazlingera zo Zvolena  •  FSk Javorník z Lúk pod Makytou  •  Dolina z Gemerskej Polomy
moderátorské slovo: Peter Cítenyi
miesto: KD Čierny Balog / vstupné: 10 €

•••

20:30 • TANEČNÝ DOM

čardáš a friška z Horných Pršian

lektori: Martina a Peter Hrabovskí
hrá: ĽH FS Urpín
miesto: KD Čierny Balog
vstupné: voľné

•••

21:00 • ZÁBAVA S ĽH ČEREŠIENKA

miesto: KD Čierny Balog
 vstupné: voľné

 


NEDEĽA • 11. 2.


 

10:00 • HELIGONKÁRI

účinkujú:

heligonkári zo Slovenska

miesto: KD Čierny Balog
vstupné: 8 €

•••

15:30 • MY SME MALÍ BURSOVNÍCI

program detských folklórnych zoskupení

účinkujú: DFS Matičiarik z Banskej Bystrice  •  DFS Poničan z Poník  •  Peter Felej z Heľpy  •  DFS Malá Kýčera z Čierneho Balogu a deti z MŠ Čierny Balog Dobroč
miesto: KD Čierny Balog
 vstupné: 6 €

 


UTOROK • 13. 2.


 

18:00 • HRDZA

hudobný koncert kapely Hrdza

účinkujú: Hrdza z Prešova a FSk Kýčera z Čierneho Balogu
miesto: KD Čierny Balog
vstupné: 10 €

 


SPRIEVODNÉ PODUJATIA


 

SVET SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV

z dielne výrobcu a interpreta Michala Smetanku

miesto: tradičná izba KD Čierny Balog 

 

HOREHRONCI V ATELIÉRI

fotografická výstava obyvateľov Horehronia

miesto: KD Čierny Balog

realizácia: Horehronské múzeum v Brezne a Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

 


Fotogaléria zo sobotného programu FAŠANGOVIE ČASI: 


 


Propagácia:


 Súčasťou podujatia bude i predstavenie nového projektu VIENOK SŇAŤ: