Ján Ambróz

#Folktolk 

Debatenie so zaujímavými hosťami nielen o folklóre

Folktolk predstavuje inšpiratívne, známe i menej známe osobnosti z oblasti tradičnej kultúry. Formou príjemného debatenia bližšie spoznáme ich životné cesty, vzťahy i motivácie. Odkryjeme aj ľudí, ktorých prácu nie je na prvý pohľad vidieť na javiskách, či festivaloch, ale bez ktorých by to nešlo. Opýtame sa, čo majú radi, ale aj čo sa im nepáči. Jedinečnosť osobností sa tak môže stať aj našou inšpiráciou.


9. JÚN 2023 o 17.00 h
Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica

Hosť:

JÁN AMBRÓZ

 


 
Ján Ambróz je nepochybne jednou z najvýznamnejších speváckych osobností na slovenskej folklórnej scéne. Viac ako 40 rokov svojho života šíri a popularizuje horehronské piesne. Množstvo vydaných nosičov sa stalo súčasťou speváckeho repertoáru takmer každého folkloristu v minulosti aj dnes. Bol zakladateľom mužskej speváckej skupiny v Banskej Bystrici, ktorá sa neskôr stala plnohodnotnou súčasťou Folklórneho súboru Partizán pod vedením Igora Kovačoviča. Sólová kariéra Jána Ambróza začala spoluprácou so Svetozárom Stračinom a Ondrejom Demom. Z tejto spolupráce vzišiel výrazný úspech v medzinárodnej rozhlasovej súťaže magnetofónových nahrávok európskeho hudobného folklóru Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava. Ján Ambróz pokračoval vo svojej kariére ako sólista Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, neskôr v Ľudovom orchestri pri Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici pod vedením Ondreja Mrázika a v Ľudovej hudbe Štefana Molotu. Viac ako 35 rokov koncertuje s Ľudovou hudbou Borievka pod vedením predníka Igora Gašpara.
A to ešte zďaleka neviete všetko. Príďte na „debatenie“ o jeho vzťahoch, kariérnej i osobnej ceste , pretože....
 
... jedinečnosť Jána Ambróza sa môže stať aj našou inšpiráciou.
 
 

Propagácia: