Katarína Mosnáková Bagľašová

#Folktolk 

Debatenie so zaujímavými hosťami nielen o folklóre

Folktolk predstavuje inšpiratívne, známe i menej známe osobnosti z oblasti tradičnej kultúry. Formou príjemného debatenia bližšie spoznáme ich životné cesty, vzťahy i motivácie. Odkryjeme aj ľudí, ktorých prácu nie je na prvý pohľad vidieť na javiskách, či festivaloch, ale bez ktorých by to nešlo. Opýtame sa, čo majú radi, ale aj čo sa im nepáči. Jedinečnosť osobností sa tak môže stať aj našou inšpiráciou.


30. MAREC 2022 o 18.00 h
Umelecká kaviareň BOTHÁR, Dolná 35, Banská Bystrica

Hosť:

KATARÍNA MOSNÁKOVÁ BAGĽAŠOVÁ

 


Katarína Mosnáková Bagľašová (*1984) je scenáristka, zberateľka, redaktorka, editorka a autorka viacerých knižných titulov a speváčka ľudových piesní. Pochádza z obce Jánošík v Srbsku, žije v Očovej.

Študovala na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Pracovala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, potom v Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v súčasnosti pôsobí v Stredoslovenskom osvetovom stredisku.

Počas pôsobenia v Srbsku viedla detské a mládežnícke folklórne súbory, spevácke skupiny, bola koordinátorkou folklórnych festivalov a predsedníčkou Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika v Novom Sade. Na Slovensku spolupracuje s UFS Mladosť. Vydala dva CD nosiče slovenských ľudových piesní zo Srbska.

Zaoberá sa aj vedecko-výskumnou prácou v oblasti tradičnej ľudovej kultúry vojvodinských Slovákov. Z tejto oblasti publikovala niekoľko odborných príspevkov a vydala knihu Detstvo našich predkov (2016), bola spoluzostavovateľkou monografie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry (2011 a 2012) a pripravila knihu Enike benike krike bé (ľudová slovesnosť pre deti Slovákov v Srbsku (2017)), za ktorú získala Cenu Simu Cućića za najlepšiu knihu v oblasti literatúry pre deti v Srbsku.

Píše aj vlastnú poéziu pre dospelých a prózu pre deti, ktoré publikovala v niekoľkých zbierkach. Je členkou Spolku spisovateľov Vojvodiny a Spolku slovenských spisovateľov.


Propagácia: