Peter Pohančaník

#Folktolk 

Debatenie so zaujímavými hosťami nielen o folklóre

Folktolk predstavuje inšpiratívne, známe i menej známe osobnosti z oblasti tradičnej kultúry. Formou príjemného debatenia bližšie spoznáme ich životné cesty, vzťahy i motivácie. Odkryjeme aj ľudí, ktorých prácu nie je na prvý pohľad vidieť na javiskách, či festivaloch, ale bez ktorých by to nešlo. Opýtame sa, čo majú radi, ale aj čo sa im nepáči. Jedinečnosť osobností sa tak môže stať aj našou inšpiráciou.


14. SEPTEMBER 2022 o 19.00 h
Umelecká kaviareň BOTHÁR, Dolná 35, Banská Bystrica

Hosť:

PETER POHANČANÍK

 


Peter Pohančaník (*1981) je vo folkloristickom hnutí známy ako tanečník a riaditeľ folklórneho súboru Urpín. Vlastný mu je kroj, ale aj oblek, pretože jeho aktivity sú však oveľa širšie. 

Má ukončený doktorát v oblasti manažmentu a marketingu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Od roku 2018 pôsobí ako poslanec v mestskom zastupiteľstve mesta Banská Bystrica a systematicky sa zasadzuje o rozvoj Fončordy v oblasti kultúrnej, stavebnej a finančnej. Pracuje v oblasti štrukturálnych fondov. Spolu s manželkou Terezkou vychováva dve malé ratolesti. 

Debatovali sme o tom, ako všetky jeho aktivity spolu súvisia, ako sa vzájomne ovplyvňujú, ktorá z oblastí ho najvýraznejšie formovala a čo je vlastne jeho absolútna priorita, pretože...

...jedinečnosť Petra Pohančaníka sa môže stať aj našou inšpiráciou.


Propagácia: