Marína, ĽH J. Hazlingera, Čendeš

#koncert

MARÍNA, ĽH JAROSLAVA HAZLINGERA A ČENDEŠ

 


Koncert realizovaný v rámci projektu Ľudová pieseň ako zdroj inšpirácií.

7. JÚNA 2023 OD 18.30 h | NA NÁDVORÍ, DOLNÁ 35, BANSKÁ BYSTRICA

Vstupné: 10 €

 Predpredaj vstupeniek:  Umelecká kaviareň U BOTHÁRA  Dolná 35, Banská Bystrica

alebo

⬇⬇⬇

 


18.30 h | MARÍNA, ĽH JAROSLAVA HAZLINGERA A ČENDÉŠ ORCHESTRA

hudobný koncert world music kapely Čendéš Orchestra, Ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena a Ľudovej hudby Jaroslava Hazlingera z Detvy

19.00 h | SPEVÁCKY DOM s Andreou Jágerovou

ľudové piesne z Dolnej Mičinej v rámci koncertu

21.00 h | TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA s Martinou a Petrom Hrabovskými

tance z Hriňovej

hrá: Ľudová hudba Jaroslava Hazlingera 


 

ČENDEŠ

Zoskupenie mladých hudobníkov Čendeš (predtým známe ako Rusín Čendeš Orchestra) vzniklo v lete roku 2011.

Tvoria ho absolventi Konzervatória J. L. Bellu, Katedry hudobnej kultúry PF UMB a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Hlavnou myšlienkou je interpretácia rusínskeho folklóru netradičným spôsobom a preto vo svojej hudbe spájajú prvky ľudovej, klasickej a populárnej hudby, balkánskych rytmov či jazzu.

Na konte má kapela dva štúdiové albumy Best of (2015) a Cossack Attack (2019), pričom druhý menovaný sa stihol dostať do World Music Charts Europe (WMCE) a to hneď do prvej pätice najlepších albumov.

Peter Šipula – husle, spev
Andrej Turčin – husle
Zuzana Stračinová– cimbal, spev
René Bošeľa – viola, gitara, spev
Jakub Stračina – kontrabas
Robo Bošeľa – bicie, perkusie

MARÍNA

Skupina bola založená v roku 1966 ako jedna zo zložiek Folklórneho súboru železničiarov Marína a pracuje nepretržite až do súčasného obdobia. Prvým vedúcim speváckej skupiny bol Milan Babic, neskôr so speváčkami pracovali Anna Hudecová a Mária Benková. Od roku 1997 je vedúcou a hlasovou pedagogičkou kolektívu Andrea Jágerová. V roku 2013 spievalo v skupine okolo 20 speváčok, čo viedlo k jej rozdeleniu na dievčenskú a ženskú zložku. V súčasnom období tvorí kolektív 12 speváčok vo veku od 38 do 57 rokov. Súčasťou zoskupenia je heligonkár Ján Murín a speváčky príležitostne spolupracujú s Ľudovou hudbou Jara Hazlingera.  Repertoár skupiny je zostavený z piesní z lokalít Slatinské Lazy, Zvolenská Slatina, Očová, Detva, Môťová, Beluj, Prenčov, Litava a Jakubany. Ide o piesňový materiál čerpaný z terénnych výskumov Andrey Jágerovej a z rôznych archívnych nahrávok dopĺňaných poznatkami z odbornej literatúry a z piesňových zbierok. Každá speváčka v skupine má svoje vlastné krojové vybavenie. Mnohé odevné súčiastky sú originálne a vzácne, pochádzajú zo začiatku minulého storočia.  

Repertoár skupiny je zachytený na 4 nosičoch: Vyšívané pesničky,  Kerá kerej,  Keť ďiouke spievajú, Slzy neviest


Propagácia