ŽELEZIAR

#zeleziar


ZÁBAVKY A HRY TANEČNÉ II

program Folklórneho súboru Železiar z Košíc

27. január 2024 o 17.00 h | Aula Belliana UMB | Banská Bystrica 

Vstupné: 12 €

 Predpredaj vstupeniek:  v sieti TICKETPORTAL


ZÁBAVKY A HRY TANEČNÉ II

Folklórny súbor Železiar je jedným z najznámejších a najuznávanejších slovenských folklórnych telies. V AULE BELIANA UMB predvedie originálny scénický program, plný temperamentných rytmických variácií, ľahkosti, šarmu a humoru.

Vladimír Urban, choreograf a režisér FS Železiar, o svojom diele:
,,Jednotlivé scénické obrazy sú spracované tak, že zachádzajú za bežné hranice produkcie folklórnych súborov. Veľkou osobitosťou programu je spolupráca s divákmi, ktorí sa aktívne zapájajú do tanečného diania." 

Choreograf a režisér: Vladimír Urban
Vedúci hudobnej zložky: Filip Žiga
Vedúca speváckej zložky: Andrea Rendošová
Vedúci tanečnej zložky: Monika Rapavá, Pavol Durec
Na predstavení spolupracovali: Marta Dudrová, Eva Valiková, David Gore, Viera Kladeková, Andrea Pitoňáková

Folklórny súbor Železiar pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 1964. Zameriava sa na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení so ženskou speváckou skupinou. Patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na Slovensku.

Celú existenciu súboru sprevádza interpretačná vyváženosť a rovnomernosť hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. V kompaktnom celku vynikajú najlepší sólisti – tanečníci, speváci i muzikanti. Železiar vyniká sviežou dramaturgiou, experimentálnou choreografickou tvorbou, schopnosťou ponúknuť netradičné spojenia ako aj prienik rôznych štýlov. Využíva širokú škálu ľudových hudobných nástrojov. Prináša autentické a štýlovo čisté choreografie s pôvodnými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry východoslovenských regiónov. No popri tom smelo siahne aj po vtipných javiskových štylizáciách, ktoré vybočujú zo všetkého zaužívaného a známeho. Ohúri, prekvapí, vyvolá diskusiu i poetickú náladu. Dôsledne ťaží z toho najčistejšieho ľudového umenia, chráni, pestuje a šíri to, čo sa nám zachovalo.

 

 


Propagácia