Hry s loptou – 2.časť

ZNP8_COVER

Uverejňujeme 14. časť výberu z publikácie HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ, ktoré ako metodický materiál zozbieral a vydal v troch dieloch folklorista, pán Kliment Ondrejka v rokoch 1972 – 1974.

V tejto časti pokračujeme druhým dielom Hry s loptou. Tento typ hier sa na Horehroní nachádza v aktívnej, alebo latentnej podobe v kategórii A – so stálymi úlohami, v kategórii B – s výmenou rolí, aj v kategórii C – s pribúdaním a ubúdaním. Na uvádzané hry sa už v súčasnosti zabúda a bolo by veľmi osožné oprášiť tieto typy hier medzi deťmi aj v súčasnej dobe. Veríme, že Vás budeme inšpirovať a materiál budete vedieť tvorivo využiť vo svojej pedagogickej práci s deťmi v rámci rôznych krúžkov a v hudobno-pohybových aktivitách.

Podotýkame, že pôvodný text nie je jazykovo upravený a je presným prepisom pôvodného materiálu.

 


HRY S LOPTOU – 2.časť


B. S VÝMENOU ROLÍ – pokračovanie.

12. NA ŠKÔLKU S LOPTOU. (Č. SKALA 1961).

 V tejto, podstatou azda celosvetovej hre, hráčky striedavo…

 Čítať viac…