Zabudnuté na polici 11

ZNP8_COVER

Uverejňujeme 11. časť výberu z publikácie HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ, ktoré ako metodický materiál zozbieral a vydal v troch dieloch folklorista, pán Kliment Ondrejka v rokoch 1972 – 1974.

V tejto časti Vám ponúkame druhú časť Hry s čriepkom a skalkou. Hry sa v lokalite Horehronia vyskytujú len v kategórii A. So stálymi rolami. Veríme, že vás budeme inšpirovať a materiál budete vedieť tvorivo využiť aj vo svojej práci s deťmi v rámci rôznych krúžkov a hudobno-pohybových aktivít.

Podotýkame, že pôvodný text nie je jazykovo upravený a je presným prepisom pôvodného materiálu.

 


A. SO STÁLYMI ROLAMI.

1. NA ŠKÔLKU SO SKIELKOM. (POHORELSKÁ MAŠA 1961)

Pri hre sa dievčatá riadia týmito všeobecnými zásadami: skielko (čriepok) nesmie spadnút' z palca, z pod kolena ap.; Hráčka nesmie stúpit' mimo vyznačených štvoruholníkov, alebo na čiaru. Hádzané skielko musí trafit' do príslušného štvoruholníka.

 Čítať viac…