Rozhovor s Júliusom Lomenčíkom

Pandémia koronakrízy tvrdo zasiahla mnohé odvetvia. Medzi nich určite patrí aj kultúra a umenie. Milovníkom písaného slova, spisovateľom a literátom chýbajú literárne besedy, knižné veľtrhy, prezentácie nových kníh, ale aj také obyčajné vzájomné stretnutia, ktoré však dokážu človeka nesmierne obohatiť a nadchnúť.

Práve preto sme sa v Stredoslovenskom osvetovom stredisku rozhodli vytvoriť online formát – besedu so súčasnými spisovateľmi Banskobystrického kraja, ktorými si na jednej strane posvietime na ich život a tvorbu a na druhej strane si vychutnáme ukážky z ich najnovšej literárnej poetiky.

Pozývame vás sledovať online besedu Dušana Jablonského s básnikom, spisovateľom a vysokoškolským pedagógom Filozofickej fakulty UMB Júliusom Lomenčíkom. 

Tešíme sa na vás!


Online beseda bola premierovaná 22. 4. 2021 o 18.00 h


Citácie z tvorby

„Slovo básnika sa žiada zobrať ako soľ a posypať ním Život.          

Pritom s pokorou pokľaknúť a nabrať vody živej na prečistenie

ľudského bahna ničoty a duševnej prázdnoty.“


Životopis

Július Lomenčík (1961) ako básnik patrí do okruhu tvorcov banskobystrického literárneho klubu LITERA 2 a je členom Spolku slovenských spisovateľov. Do zborníkov klubu pravidelne prispieval básňami, ktoré neskôr zhrnul do zbierok Infarkt citu (1999) a (Z)Rodenie (2009). V oblasti vlastivedného bádania sa prezentoval knihami o minulosti a kultúrnom dedičstve rodného kraja Hor’ Máľincon iďen (1998) a Z máľinské túrňi pozerán (2016). Je plodný publicista, články a recenzie publikuje v literárnych časopisoch a prílohách, v r. 1998 − 2001 redigoval vedecký časopis Filologická revue, od r. 2021 je hlavný redaktor Orla tatranského, prílohy Slovenských národných novín pre mladú literatúru, napísal heslá do Mikulovho Slovníka slovenských spisovateľov (1999, 2005). Vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a občianskej náuky na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a neskôr aj estetiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB. Profesijne je jeho doménou problematika teórie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách, otázky jazykovej kultúry a literárnej regionalistiky. Pozornosť venuje literárnym tradíciám Banskej Bystrice a literárnym osobnostiam horného Novohradu. Je autorom viacerých odborných publikácií  – monografií, vysokoškolských skrípt i metodických príručiek z týchto oblastí. Pochádza z hornonovohradskej obce Málinec, žije a pôsobí v Banskej Bystrici. Je ženatý a má dvoch synov.


Galéria


Propagácia