CINEAMA 2024

#Cineama


9. 5. 2024 | V PODKROVÍ, DOLNÁ 35, Banská Bystrica

Premietanie a porotovanie regionálneho kola neprofesionálnej filmovej tvorby

Premietanie: 9. 5. 2024 o 17.00 h


Cineama je regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej filmovej tvorbyCineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Koná sa od roku 1995 a nadviazala na podujatia, ktorých história siaha až do roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby).

Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokumentárny film a publicistika, hraný film, animovaný film, experiment a videoklip.

Zmyslom súťaže je vyhľadávanie a podpora talentov, budovanie komunity a priestoru na rozvoj umeleckej tvorivosti, technickej zdatnosti a mediálnej gramotnosti detí, mládeže i dospelých z celého Slovenska.


Prihlasovanie

Do základného kola súťaže sa prihlasuje od 1.3. do 26.4.2024 a to vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit


 Vyhodnotenie

Porota zasadla 9.5. v zložení: Michaela Sabov Tettingerová, Stanislav Králik, Matúš Druga. Hodnotila spolu 9 filmov od 4 autorov. Malý počet prihlásených filmov dal porote väčší priestor pre hlbší rozbor prihlásených filmov, čo sa odzrkadlilo v čase, ktorý porota venovala hodnoteniu a výslednej kvalite tohoto hodnotenia. Porota udelila jedno ocenenie a dve čestné uznania dvom autorom, ktorí postupujú do krajského kola.


Vyhlasovateľ a odborný garant


Propozície


 Ako sa prihlásiť?

Postup prihlásenia si pozrite na tomto inštruktážnom videu a potom prejdite na stránku nocka.sk


Propagácia