CINEAMA 2024

#Cineama


9. 5. 2024 | V PODKROVÍ, DOLNÁ 35, Banská Bystrica

Premietanie a porotovanie regionálneho kola neprofesionálnej filmovej tvorby

Premietanie: 9. 5. 2024 o 17.00 h


Cineama je regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej filmovej tvorbyCineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Koná sa od roku 1995 a nadviazala na podujatia, ktorých história siaha až do roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby).

Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokumentárny film a publicistika, hraný film, animovaný film, experiment a videoklip.

Zmyslom súťaže je vyhľadávanie a podpora talentov, budovanie komunity a priestoru na rozvoj umeleckej tvorivosti, technickej zdatnosti a mediálnej gramotnosti detí, mládeže i dospelých z celého Slovenska.Prihlasovanie: 1. 3. - 26. 4. 2024

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:  http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
Propozície:


Ako sa prihlásiť?

Ako na to nájdete tu, na tomto inštruktážnom videu:

Inštruktážne video ako sa prihlásiť.


Propagácia