Ako sme experimentovali
s fotografiou

 

 
 

 

 

Fotografická prezentácia z krajskej tvorivej dielne z Teplého Vrchu

 Fotogaléria