AMFO 2020 - regionálne kolo

Regionálne kolo, Banská Bystrica - Brezno 2020

 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Vzhľadom ku pandemickej situácii sa výstava konala aspoň takto - virtuálne

Výsledky

I. veková skupina: autori do 16 rokov, B-kategória: farebná fotografia

1. miesto 

Samuel Janek - Radosť

Martin Ragan – Svetlo a tieň

2. miesto

Kristína Škodová – Kontrast

Daniela Szárszoiová – View/Pohľad

3.miesto

Alexandra Chudá – Predstavivosť

Čestné uznanie

Nela Kubajdová – Totožnosť

Maxim Mihályfi – I.,II.,III.

II. veková skupina: autori do 21 rokov, B-kategória: farebná fotografia

3.miesto

Matúš Starčok – Jedinečnosť

III. veková skupina: autori nad 21 rokov , A-kategória: čiernobiela fotografia             

1. miesto

Lucia Blašková – Jemný dotyk

2. miesto

Lucia Blašková – V bielom

3. miesto

Lucia Blašková – Len pocítiť svetlo

Čestné uznanie

Marie Lendacká – Svitanie, Okná stredoveku

Lucia Blašková – Otec

III. veková skupina: autori nad 21 rokov , B-kategória: farebná fotografia 

3. miesto 

Lucia Blašková – V objatí      

Ján Mikolaj – Februárový sneh