AMFO 2020 - regionálne kolo

Regionálne kolo, Banská Bystrica - Brezno 2020

 

Vzhľadom ku pandemickej situácii sa výstava konala aspoň takto - virtuálne