Fotozraz

Digitálne putovanie za autentickou krásou zanikajúceho

Workshop s lektorským zadaním na tému
vidiecka krajina, architektonický detail, dokument a reportáž.
25.-27.9. Dolné Strháre
Lektor: Miro Zaťko

 

Fotozraz bol realizovaný v autentickom prostredí juhoslovenského vidieka. Poslaním  bolo zachytiť miznúci svet a pokúsiť sa uchovať niečo, čo nenávratne zmizne premenou vidieckých usadlostí na rekreačno-očumovacie skanzeny bez skutočného života.

Účastníci pracovali na lektorských zadaniach v žánroch: vidiecka krajina, architektonický a iný detail, dokument alebo reportáž.