Fotozraz

Digitálne putovanie za autentickou krásou zanikajúceho

Workshop s lektorským zadaním na tému
vidiecka krajina, architektonický detail, dokument a reportáž.
25.-27.9. Dolné Strháre
Lektor: Miro Zaťko