Krajská tvorivá dielňa

3 dni workshopov pre fotografov, filmárov a výtvarníkov na Teplom Vrchu.
 
18.-20.9.2020 | Teplý Vrch
  • Výtvarná sekcia: Jaro Uhel - Krajina videná a cítená
  • Fotografická sekcia: Miro Zaťko - Experimentálna fotografia
  • Video sekcia: Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak

V dňoch 18.–20. septembra 2020 sa v rekreačnom komplexe Drieňok Teplý Vrch konala tradičná Krajská tvorivá dielňa výtvarníkov, fotografov a filmárov z celého Banskobystrického kraja.
Účastníci podujatia boli rozdelení do troch sekcií. Výtvarnú lektoroval profesor Jaroslav Uhel. Témou a hlavným zadaním pre účastníkov bola Krajina videná a cítená
     Vo fotografickej sekcii bolo zadaním Experiment vo fotografii. Účastníci pracovali na svojich mini projektoch v menších skupinách (dvojice – pätice). A skúšali experimentovať viac s obsahom ako formou. Lektorom bol Miroslav Zaťko
      Sekcia filmová – pracovala pod lektorským vedením doc. Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak z Akadémie umení v Banskej Bystrice. Úlohou účastníkov tejto sekcie bolo zdokumentovanie celého diania v danom prostredí.
      Záver krajskej tvorivej dielne bol venovaný  prezentovaniu vzniknutých diel.
Z vybraných prác bude pripravená putovná výstava.
      Podujatie organizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v rámci projektu „Čarovná studnička“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
      Z nášho regiónu sa podujatia zúčastnili neprofesionálni umelci (12) vo všetkých troch sekciách.


Plagát podujatia: