Petzvalov mapový okruh fotoklubov

Stretnutie členov a priateľov fotografie, na ktorých sa hodnotia kolekcie fotografií fotoklubov z celého Slovenska. Každý fotoklub postaví 15 fotografií zostaví ich do prezentačnej mapy a pošle na hodnotenie do zapojených fotoklubov (15). Po zhodnotení všetkých kolekcií sa na základe bodového výsledku určí najlepší fotoklub v danom ročníku, zároveň sa určí aj víťazná fotografia. Súťaž je dobrým metodickým návodom ako hodnotiť fotografie.

Záverečné vyhodnotenie PMOF bude 24.–25.10.2020 v Detve
Ktovie ako sme obstáli?