JANKA DOBIŠOVÁ
ŽIVOT NIE JE ČIERNOBIELY

#JankaDobisova


ŽIVOT NIE JE ČIERNOBIELY

Janka Dobišová a jej tvorba

V Ý S T A V A    O B R A Z O V

1. 7. – 30. 7. 2024

kaviareň a galéria u BOTHÁRA a V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica


VERNISÁŽ

4. 7. 2024 | 17.00 h | Umelecká kaviareň U BOTHÁRA,  Dolná 35, Banská BystricaPropagácia