ĽUBICA KOLLOVÁ
DOZRIEVANIE V ČASE

#LubicaKollova


DOZRIEVANIE V ČASE

Ľubica Kollová a jej tvorba

O B R A Z O V Á    V Ý S T A V A    T E X T I L N E J    K O L Á Ž E

1. 8. – 27. 8. 2024

kaviareň a galéria u BOTHÁRA, Dolná 35, Banská Bystrica


VERNISÁŽ

5. 8. 2024 | 17.00 h | Umelecká kaviareň U BOTHÁRA,  Dolná 35, Banská BystricaPropagácia