Mobil ako fotoaparát 1.

Rozprávanie obrazom

Najprv prišlo konštatovanie, že mobil nikdy nenahradí fotoaparát

Čítať viac...