Rozprávanie obrazom

Cyklus prezentácií a seminár pre študentov SPŠJM
vždy v utorok 11:40 – 13:30
SPŠJM B.Bystrica
6.10.     Ako pracovať s témou?
13.10.  Malé kompozičné cvičenia pre veľké fotografie
20.10.  Hlavné fotografické žánre I
27.10.  Hlavné fotografické žánre II