ZA TAJOMSTVAMI THÁLIE I.

#ZaTajomstvamiThalie


MY KULTÚRA, o.z. v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2024 pre vás cyklus vzdelávacích workshopov ZA TAJOMSTVAMI THÁLIE, ktorý bude primárne zameraný na detské divadlo. Lektorkou všetkých workshopov bude režisérka, scenáristka a pedagogička Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD.


Prvý z workshopov sa uskutoční formou on-line webinára prostredníctvom aplikácie ZOOM

18. mája 2024 od 9.00 h

Téma:

DRAMATIZÁCIA LITERÁRNYCH PREDLÔH – TVORIVÉ PÍSANIE

Cieľom workshopu je rozvíjať zručnosti v rámci tvorivého písania, ktoré uchádzači vedia používať v akejkoľvek forme. Tvorivé písanie je rozdelené do 3 blokov, pričom v úvodnej fáze sa účastníci hrajú so slovom, slovnými hračkami, významami, fantáziou. V druhom bloku prenášajú svoju kreativitu do ucelenejších častí v tvorbe divadelnej hry.  V treťom bloku sa  účastníci venujú dramatizácii literárnych predlôh, v ktorej lektorka ponúka praktický manuál na inšpiráciu. Workshop je doplnený praktickými cvičeniami a príkladmi na dramatizáciu.

Optimálne časové rozmedzie: 8 hodín s prestávkou.

Účastníci: ľudia, ktorí sa venujú písaniu, chcú sa stať spisovateľmi alebo dramatikmi, prípadne filmovými scenáristami, vedúci divadelných súborov, ktorí si potrebujú hry zdramatizovať,...


Záväznú prihlášku, prosíme vyplniť  a zaslať najneskôr do 15. mája 2024 na emailovú adresu jablonsky@sosbb.sk. Zároveň je potrebné do tohto termínu uhradiť účastnícky poplatok 5 € na číslo účtu SK84 8330 0000 0024 0160 3733. Do poznámky treba uviesť meno prihláseného a súbor, aby sme dokázali identifikovať platbu. Záujemcom, ktorí zašlú prihlášku a zaplatia účastnícky poplatok následne zašleme prihlasovacie údaje do aplikácie ZOOM.


P R I H L Á Š K A 


HARMONOGRAM WORKSHOPU

  • Slovo a jeho význam
  • Slovné hračky
  • Prečo to potrebujem napísať?
  • Kde hľadať námety?
  • Ako spracovať tému?
  • Ako vytvoriť dramatické situácie?
  • Ako vytvoriť zaujímavú postavu?
  • Ako pracovať s prostredím a časom v texte?
  • Ako dramatizovať literárnu predlohu?
  • Čo s opisom v literárnej predlohe? 

Lektorka:

Mgr.art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD. študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici divadelnú vedu, filmovú dramaturgiu a scenáristiku, filmovú dokumentárnu tvorbu. Po magisterskom štúdiu odcestovala do Ameriky, kde v meste Lake George pracovala ako asistentka v divadle Lake George Dinner Theatre a učila na Univerzite Adirondack Community College v Queensbury počas jedného roka. Počas jej pôsobenia divadlo v Glenn Falls inscenovalo hru "I forgot" (Zabudla som). Po návrate začala vyučovať a pracovať ako prodekanka na Fakulte dramatických umení AU, pracovať na svojom doktoráte na v Ústave divadla a filmu a na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala detskému divadlu ako porotkyňa v rôznych prehliadkach, divadelnej réžii, dramaturgii, rozhlasu. Jej dramatické hry boli inscenované okrem Slovenska v Srbsku, Maďarsku a USA. Je laureátkou mnohých literárnych a divadelných súťaží. Od septembra 2015 učí na Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici, do roku 2017 pôsobila v Základnej umeleckej škole v Hriňovej, päť rokov pôsobila ako asistentka riaditeľky v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. V Srbsku (vo Vojvodine v Pivnici) založila v roku 2010 medzinárodný seminár tvorivého dramatického písania „Píšeš? Píšem!“, ktorý podporuje literárnu tvorbu dolnozemských Slovákov. Účelom projektu je priame vzdelávanie súčasných divadelných umelcov, od zrodu textu, cez ožívanie diela, až po jeho prezentáciu pred publikom. (https://www.facebook.com/PisesPisem) Okrem pedagogickej činnosti sa venuje písaniu dramatických textov, vedeniu workshopov, lektorovaniu, dramaturgii, réžii na Slovensku a v zahraničí, publikovaní článkov v rôznych periodikách a mnohej inej činnosti.

 

Maroš Krajčovič a Katarína Hitzingerová v relácii „Čo sa skrýva v zákulisí“. Téma: Napíšte si vlastnú hru.

Propagácia