Divertimento musicale 2023

#DivertimentoMusicale


5. 4. 2023, 18.00 h | Robotnícky dom, Banská Bystrica


Krajská súťažná postupová prehliadka inštrumentálnych neprofesionálnych zoskupení

DIVERTIMENTO MUSICALE 2023

Divertimento musicale je celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej komornej hudby. Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973, najprv pod názvom Festival komornej hudby (1973-2003), od roku 2004 už pod názvom Divertimento musicale. Poslaním súťaže je podporovať talentovaných inštrumentalistov všetkých vekových kategórií pôsobiacich v rôznych neprofesionálnych komorných súboroch a orchestroch, rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a konfrontovať výsledky ich práce s dôrazom na skvalitňovanie práce umeleckých vedúcich týchto hudobných telies. Súťažné a nesúťažné koncerty v rámci podujatia sú zamerané na prezentáciu jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie, diel súčasných hudobných skladateľov a takisto na využitie rôzneho i netradičného nástrojového obsadenia. Prihlasovanie: 27. 2. - 31. 3. 2023

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:  http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit


Výsledky:

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM

BASY NAŠE – KONTRABASOVÉ KVARTETO (Akadémia umení Banská Bystrica)

ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP

THE PERCULOGY ENSEMBLE (Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici)

STRIEBORNÉ PÁSMO

FUOCO MUSICALE (Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici)

 


Fotogaléria:

Foto: Róbert Ragan

Propozície:


Propagácia