Mládež spieva 2020

Vzhľadom na situáciu s pandémiou COVID-19 sa krajská súťažná prehliadka Mládež spieva 2020 neuskutočnila.

Na celoštátnu súťaž Mládež spieva 2020, ktorá sa koná 28. – 30. októbra 2020 v Prievidzi predbežne postupujú obidva prihlásené mládežnícke spevácke zbory:

  • Spevácky zbor Evanjelického gymnázia Banská Bystrica
  • Zmiešaný mládežnícky spevácky zbor Súkromného konzervatória Pinkharmony zo Zvolena