MLÁDEŽ SPIEVA 2022

#MladezSpieva


8. apríl 2022 | ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica


Dňa 8.4. sa v ZUŠ Jána Cikkera konal po ročnej prestávke 51. ročník krajskej súťažnej prehliadky Mládež spieva. Okrem dvoch hosťujúcich zborov, Dievčenského a Miešaného zboru Konzervatória J.L. Bellu sa o radostné dopoludnie plné skvelých detských speváckych výkonov a pútavých choreografií postarali zbory Mandulina, Úsmev, Superar a Zborík, ktoré sa všetky umiestnili v zlatom pásme. Do celoštátneho kola postúpil zbor Úsmev z Brezna.


Fotogaléria

Autor fotografií: Robo Ragan

Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov. Je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a koná sa od roku 1970. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov.Celoštátne kolo Mládež spieva 2022

Miesto konania: Prievidza

Dátum konania: 13. – 15. 5. 2022


Krajské kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov


Prihlásenie je možné prostredníctvom systému NOC na tomto odkaze do 25.03.2022.

Propozície súťaže: MLÁDEŽ SPIEVA 2022


Ako sa prihlásiť?

Ako na to nájdete tu, na tomto inštruktážnom videu: