Pasovačka - regionálne kolo

Regionálna súťaž choreografií folklórnych súborov

Regionálne kolo je základným stupňom postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení, ktorá sa koná každé tri roky. Víťazi postupujú do krajského kola.

Súťaž na každom stupni pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty a odborného seminára.