AKO NA TO

Stredoslovenské osvetové stredisko pre vás pripravilo pravidelný cyklus vzdelávacích aktivít.AKO NA TO s Katarínou Babčákovou

25. február 2021 o 18.00 h | Online ZOOM


Pozvali sme vás na metodický webinár, kde ste sa dozvedeli AKO NA analýzu tradičného tanečného materiálu.

Odborníčka v oblasti tradičnej ľudovej kultúry vám prezradila, AKO na videozáznam pozerať, na ČO sa zamerať a AKO tieto poznatky využiť.

Počúvali ste, pozerali ste, pýtali ste sa a diskutovali. VZDELÁVALI ste sa.

Webinár bol určený choreografom, tanečným pedagógom, vedúcim folklórnych kolektívov a každému, kto má o túto tému záujem.

Lektorka:

Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – etnochoreologička, etnologička, tanečná pedagogička, choreografka a režisérka scénických programov. Doktorandské štúdium etnochoreológie ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2002 pôsobí ako odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre. Katarína sa intenzívne venuje terénnemu a archívnemu výskumu ľudového tanca a jeho výsledky využíva pri svojej pedagogickej a choreografickej práci. Spolupracovala na etnochoreologických výskumoch v rámci národného projektu Digitálne múzeum, terénnej dokumentácie Ľudové tance slovenských regiónov a ďalších. Je autorkou etnochoreologických príspevkov, členkou redakčnej rady Encyklopédie scénického folklorizmu, Národopisnej spoločnosti Slovenska a Študijnej skupiny pre etnochoreológiu pri Internacional Council for Traditional Music.


Webinár prebiehal cez aplikáciu ZOOMbolo potrebné sa prihlásiť.


Prihlasovanie, viac info: email: urbanova@sosbb.sk | mobil: 0940 982 674


Fotogaléria:


Plagát podujatia:

 

 


AKO NA TO s Fredom Linckem

24. jún 2021 o 18.00 h | V PODKROVÍ SOS BB


praktická prednáška o uveriteľnosti detskej tanečnej interpretácie

Lektor:

Alfréd Lincke a deti z DFS Tancovadlo z Piešťan


Prihlasovanie, viac info: email: urbanova@sosbb.sk | mobil: 0940 982 674 | vstup voľný


Fotogaléria:


AKO NA TO s Mirkou Kulfasovou

26. jún 2021 o 16.00 h | V PODKROVÍ SOS BB


príprava detského interpreta na súťaž tanečníkov sólistov Šaffova ostroha

Lektor:

Mirka Kulfasová


Prihlasovanie, viac info: email: urbanova@sosbb.sk | mobil: 0940 982 674 | vstup voľný


Fotogaléria:


NESTAČÍ ZHASNÚŤ?

27. jún 2021 o 9.30 h | DIVADLO ŠTÚDIO TANCA


odborná a praktická prednáška o scénografii a scénickom svietení

Lektori:

Martin Urban a Ján Čief


Prihlasovanie, viac info: email: urbanova@sosbb.sk | mobil: 0940 982 674 | vstup voľný


Fotogaléria:


AKO NA TO v tradičnej ľudovej hudbe

 


AKO NA TO s Milošom Bobáňom

27. jún 2021 o 10.00 h | NA NÁDVORÍ SOS BB, Dolná 35, Banská Bystrica


metodický workshop pre pedagógov a detských muzikantov

Lektori:

Miloš Bobáň a Bobáňovci


Prihlasovanie, viac info: email: urbanova@sosbb.sk | mobil: 0940 982 674 | vstup voľný


Fotogaléria:

 


HOREHRONSKÝ JUKEBOX

14. august 2021 o 16.00 h | Parčík pri kaplnke, Základná škola v Heľpe


metodický workshop o viachlasnom horehronskom speve a hre v kapele

Lektori:

Jana Ambrózová a Miroslav Pokoš s ľudovou hudbou Pokošovci


Prihlasovanie, viac info: email: urbanova@sosbb.sk | mobil: 0940 982 674 | vstup voľný


Fotogaléria:


Plagát podujatia: