ROMÁNO ČARDÁŠI TE ROMAŇI GIĽI

ROMÁNO ČARDÁŠI TE ROMAŇI GIĽI


Tanečný a spevácky dom zameraný na vyučovanie rómskych piesní a tancov z Čierneho Balogu

Účinkujú: Valéria Harvanová, Slavomíra Bartošová, Gabriela Kováčiková, Tatiana Salajová

Hrá: Ľudová hudba Nátura z Čierneho Balogu


26. 11. 2022 | 16.30 h | KULTÚRNY DOM ČIERNY BALOG

vstup voľný


Tradičná rómska tanečná a hudobno-spevná kultúra žije súbežne s tradičnou slovenskou kultúrou, navzájom sa v mnohých ohľadoch ovplyvňujú, dopĺňajú a obohacujú. Na pôde Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici rozbiehame nový cyklus programov, prehliadok a vzdelávacích podujatí zameraných na výskum a prezentáciu tradičnej kultúry Rómov žijúcich v regiónoch Banskobystrického kraja.

 

 


Podujatie z verejných zdrojov podporil:

Propagácia: