ROMÁNO ČARDÁŠI TE ROMAŇI GIĽI

#Zabava


Tanečný a spevácky dom spojený so zábavou

S Mirom POKOŠOM, Táňou URBANOVOU a Táňou SALAJOVOU sa naučíme rómske piesne a rómsky čardáš z Telgártu.


9. 9. 2022 | 19.00 h | NA NÁDVORÍ, Dolná 35, Banská Bystrica

Vstupné: DOBROVOĽNÉ


Tradičná rómska tanečná a hudobno-spevná kultúra žije súbežne s tradičnou slovenskou kultúrou, navzájom sa v mnohých ohľadoch ovplyvňujú, dopĺňajú a obohacujú. Na pôde Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici rozbiehame nový cyklus programov, prehliadok a vzdelávacích podujatí zameraných na výskum a prezentáciu tradičnej kultúry Rómov žijúcich v regiónoch Banskobystrického kraja.

---

Členovia Ľudovej hudby POKOŠOVCI vyrastali v kruhu rodiny výnimočných spevákov a muzikantov v Šumiaci a Telgárte. Sú nositeľmi rómskej kultúry, zároveň tradičnej hudobnej kultúry východnej časti Horehronia.

---

Podujatie je súčasťou podujatia Radvanský jarmok 2022


Podujatie z verejných zdrojov podporil:


Propagácia: