Spievame s Betkou Lukáčovou

Spievame s Betkou Lukáčovou - tradičné ľudové piesne z Rejdovej
Nádvorie SOS, Dolná 35, Banská Bystrica. Trochu teórie aj praktické spievanie piesní podľa žien z Rejdovej.