68. Hviezdoslavov Kubín

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.Celoštátne kolo 68. Hviezdoslavovho Kubína 2022

Miesto konania: Dolný Kubín

Dátum konania: 22. – 25. 6. 2022


TERMÍNY POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ V UMELECKOM PREDNESE POÉZIE A PRÓZY


Prihlasovanie elektronicky cez systém NOC (návod nájdete vo videu nižšie) v termíne:  najneskôr do 18. 2. 2022


Pre I. – III. kategóriu v roku 2022

Okresné kolá:
 • pre okr. Banská Bystrica: 15. – 17. 3. 2022 od 9.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
 • pre okr. BreznoTermín určí organizátor  - CVČ, Školská 8, Brezno
Regionálne kolo:
 • 25. 3. 2022 o 10.00 h na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica (v prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa regionálne kolo uskutoční v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 24. a 25. 3. 2022)
Krajské kolo:
 • Sládkovičova Radvaň I. – 3. 5. 2022 o 9.30 h v Štátnej vedeckej knižnici, Lazovná 9, Banská Bystrica

Pre IV. – V. kategóriu a divadlá poézie v roku 2022

Okresné kolá:
 • pre okres Banská Bystrica – 29. 3. 2022 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
 • pre okres Brezno – 31. 3. 2022 o 11.00 h * na Hotelovej akadémii, Malinovského 1, Brezno
Regionálne kolo:
 • Vitaj zo sveta v našom svetíku... – 12. 4. 2022 o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica
Krajské kolo:
 • Sládkovičova Radvaň
  • 4. 5. 2022 o 10.00 h * – v sále V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica – súťaž recitátorov IV. a V. kat.
  • 5. – 6. 5. 2022 o 9.00 h * – Divadlo Akadémie umení, Horná 95, Banská Bystrica - súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie

 


*   – Uvedené termíny sa môžu meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie a aktuálnych opatrení! Aktuálne informácie budú dostupné na tomto mieste.  Propozície a prílohy:


Ako sa prihlásiť?

Ako na to nájdete tu, na tomto inštruktážnom videu:

Propagácia: