Hviezdoslavov Kubín ONLINE

REGIONÁLNE KOLO 66. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín narušila pandémia ochorenie COVID-19. Karanténa nám síce zrušila plánovanú prehliadku I. - III. kategórie, avšak náš metodik pre Umelecké slovo Dušan Jablonský prišiel s nápadom vytvoriť ONLINE prehliadku. Účastníci natočili podľa pokynov nášho kreatívneho technika videá doma, poslali nám ich a v strihu sa zrodil výsledok.

3 LIVE videá mali na našej Facebookovej stránke vyše 650 zhliadnutí.

Pozrieť si ich môžete stále na nasledovných odkazoch.

Záznam z online prehliadky:

1. kategória 

2. kategória

3. kategória

Hodnotenie poroty