66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Okresné kolo I. – III. kat. pre okres Banská Bystrica

Už druhý krát privítala ZŠ na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici najlepších recitátorov zo základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií okresu Banská Bystrica. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 62 recitátorov a zhliadlo ju 56 divákov. Zodpovedná organizačná príprava, príjemná atmosféra, oduševnené výkony malých recitátorov a fundované hodnotenia porotcov boli hlavnými atribútmi tohto vydareného podujatia, ktoré prinieslo všetkým zúčastneným krásny umelecký zážitok.