Sárova Bystrica 2020
Celoštátne finále – 36.ročník

Sárova Bystrica 2020: Vyhodnotenie celoštátneho finále


I. veková kategória 15 – 18 rokov

II. veková kategória 19 – 25 rokov

Špeciálne ceny

1. miesto
MAREK BALÁŽ
Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
1. miesto
MARTIN BRUŇANSKÝ
FMK UCM, Trnava
Cena poroty za celkové uchopenie a prípravu relácie
DANIEL KOHÁNI
Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov
2. miesto
DOMINIK ČAČÍK
Gymnázium, Golianova, Nitra
2. miesto
ADRIANA MOKRÁ
Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Topoľčany
DANIELA GÄRTNEROVÁ
FF UMB, Banská Bystrica
Cena poroty za najlepší jazykový prejav
NICOL KROKKEROVÁ
Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov
3. miesto
KATARÍNA BOŠKOVÁ
Gymnázium v Považskej Bystrici
3. miesto
KRISTÍNA MATÚŠOVÁ
Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Topoľčany
Cena divákov
TIMEA VRTÍKOVÁ
Gymnázium A. Vrábla, Levice

 

Hodnotiaci seminár celoštátneho finále Sárovej Bystrice sa uskutoční 27. novembra 2020
prostredníctvom online aplikácie Zoom.


Finalisti celoštátnej súťaže moderátorov, redaktorov Sárova Bystrica 2020.


Plagát podujatia


 

 

 


Pozvánka na Sárovu Bystricu 2020Prihláška na celoštátne finále


Súvisiace informácie

Termíny:

16.00 – vysielanie súťažných relácií na Youtube a FaceBook Live
18.15 – hodnotiaci seminár s odbornou porotou prostredníctvom aplikácie ZOOM

Kde:

Online prostredníctvom aplikácie ZOOM (Hodnotiaci seminár Vám bude sprístupnený na základe vyplnenej prihlášky nižšie. Bližšie informácie týkajúce sa pripojenia k semináru Vám budú zaslané na email uvedený v prihláške.)

Uzávierka prihlášok:

27.11.2020 do 12.00

Odborná porota:

Mariana Kovačechová – RTVS BB,
Oli Džupinková – Rádio Expres,
Branislav Závodský – Rádio Expres,
Gregor Mareš – RTVS BA,
Ľubomír Bajaník – RTVS BA.

Celoštátne finále Sárova Bystrica 2020 – porotcovia