Sárova Bystrica 2020
Krajské kolo

Vyhodnotenie súťaže

Obom súťažiacim blahoželáme k nominácia na Celoštátne kolo súťaže mladých moderátorov, redaktorov Sárova Bystrica 2020.
Vyhlásenie súťaže | Pravidlá súťaže 


Celoštátne finále súťaže: 27. novembra 2020 v sále V PODKROVÍ, Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, Banská Bystrica

 Krajské kolá súťaže:

  Nitriansky kraj, KOS Nitra
  Prešovský kraj, DJZ – útvar osvetovej činnosti, Prešov
  Trenčiansky kraj, POS Považská Bystrica
  Banskobystrický kraj, SOS Banská Bystrica
  Žilinský kraj, KKC Žilina
  Košický kraj, ZOS Michalovce

 

POZNÁMKA


Záujemcovia z Bratislavského a Trnavského kraja, kde sa výberové kolá neorganizujú, sa môžu sa po dohode s organizátormi iných krajských kôl prihlásiť do ktoréhokoľvek krajského kola, spravidla do Nitrianskeho, alebo Trenčianskeho kola. V prípade absolvovania súťaže budú účastníci vyhodnotení samostatne, nie so súťažiacimi z príslušného kraja. Nie je možné prihlásiť sa do viacerých krajských kôl.


Záujemcovia sa prihlasujú elektronicky na adresy príslušného krajského kola.

Termíny uzávierok prihlášok zverejnia jednotlivé kraje.

Bližšie informácie o konaní súťaže získate:


Banskobystrický kraj: Prihlasovanie tu:
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici (ďalej len SOS), zodpovedný: Mgr. art. Maroš Krajčovič, krajcovic@sosbb.sk, +421 940 982 677

Košický kraj:
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach,
zodpovedná: Mgr. Lucia Vetrecinová, lucia.spakova@zosmi.sk, +421 918 908 310

Nitriansky kraj:
Krajské osvetové stredisko v Nitre
zodpovedná: Mgr. Aneta Sedlačková, aneta.sedlackova@kosnr.sk, +421 911 540 017

Prešovský kraj:
Divadlo Jonáša Záborského - útvar osvetovej činnosti Prešov,
zodpovedná: D. Rusnáková, rusnakova.osveta@djz.sk, 051/773 41 87

Trenčiansky kraj:
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
zodpovedná: Ľudmila Bašová , luba.basova@pospb.sk, +421 917 787 062

Žilinský kraj:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
zodpovedná: Mgr. Petra Rovderová, provderova@vuczilina.sk, +421 915 787 299


História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes. V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, intrepretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže. Zásadnou zmenou bolo zriadenie krajských postupových kôl v spolupráci šiestich osvetových stredísk (SOS Banská Bystrica, ZOS Michalovce, KOS Nitra, POS Považská Bystrica, DJZ-ÚOČ Prešov a KKS Žilina. Pre Bratislavský kraj je možnosť súťažiť v Nitre a pre Trnavský kraj v Považskej Bystrici). Víťazi z krajských kôl sa stretnú v celoštátnom finále v Banskej Bystrici.