Fotografia

Fotografické aktivity podporuje:

 

 


AMFO 2020 - celoštátne kolo

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby. 6. – 22. novembra 2020, Synagóga v Nitre

Ako sme experimentovali
s fotografiou

Prezentácia experimentálnej fotografie
z krajskej tvorivej dielne na Teplom Vrchu.

Fotozraz

Digitálne putovanie za autentickou krásou zanikajúceho.

Krajská tvorivá dielňa

3 dni workshopov pre fotografov, filmárov a výtvarníkov na Teplom Vrchu.

Petzvalov mapový okruh fotoklubov

Stretnutie členov a priateľov fotografie, na ktorých sa hodnotia kolekcie fotografií fotoklubov z celého Slovenska

AMFO 2020 - krajské kolo

Stará radnica Zvolen 1.-30.6.2020

AMFO 2020 - regionálne kolo

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby