Fotografia

Fotografické aktivity podporuje:

 

 


AMFO 2020 - regionálne kolo

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby