Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

O výnimočnosti a jedinečnosti ľudovej kultúry regiónov Horehronia, Pohronia a Podpoľania niet pochýb v kontexte Slovenska i celého sveta. Od tejto skutočnosti sa odvíja naša rôznorodá činnosť spätá s uchovávaním nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme prejavy tradičnej kultúry. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych folklórnych subjektov.

Organizujeme súťaže a festivaly, pripravujeme inšpiratívne programy a koncerty, oživujeme tradičné remeslá. Realizujeme tvorivé a remeselné dielne, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných, hudobných a hlasových pedagógov, vedúcich folklórnych kolektívov. Vedomosti a zručnosti z oblasti tradičnej tanečnej, hudobno-spevnej, výtvarnej a duchovnej kultúry, tiež ľudového umeleckého majstrovstva odovzdávame širokej laickej i odbornej verejnosti.

Tvorbu umelcov z regiónov nášho kraja, celého Slovenska i zahraničia prinášame na veľkých festivaloch – HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU, BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, súťažiach – NOSITELIA TRADÍCIÍ, PASOVAČKA a ďalších rôznorodých podujatiach.

56. Horehronské dni spevu a tanca

folklórny festival v Heľpe
56. ročník
24. – 26. jún 2022


FESTIVAL

33. Hronsecká lipová ratolesť

Krajská súťažná prehliadka
v interpretácii ľudových piesní detí
28. mája 2022 o 17.00 h


PREHLIADKA / VÝSLEDKY

Muzička NA NÁDVORÍ

KAPELA MUZIČKA, ŽENY Z MUZIČKY,
SPEVÁCKY DOM, TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA
27. 5. 2022 o 18.30h


KONCERT NA NÁDVORÍ

Stretnutie s remeslom 05/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša májový program
MÁJ 2022


PROGRAM DĽR

Michaela Hubert

Debatenie so zaujímavými
hosťami nielen o folklóre.
27. apríl 2022 o 18.00 h


FOLKTOLK

Eniki beniki 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky detských folklórnych súborov.
24. 4. 2022 o 14.00h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

ĽH Hronsečania

Koncert pri príležitosti životného
jubilea Dr. Erika Wagnera
22. 4. 2022 o 18.30h


VEČERY S ĽUDOVOU HUDBOU

Horehronská valaška 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Brezno
3. 4. 2022 o 14.00h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Stretnutie s remeslom 04/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša aprílový program
APRÍL 2022


PROGRAM DĽR

Katarína Mosnáková Bagľašová

Debatenie so zaujímavými
hosťami nielen o folklóre
30. marec 2022 o 18.00 h


FOLKTOLK

O Ponickú fujarku 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Banská Bystrica
20. 3. 2022 o 14.00h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Prázdninové patlaninky 2022

Tvorivé dielne pre deti od 10 rokov.
8. – 10. MAREC 2022
8.00 – 16.00 h


KURZY DĽR

Fašiangy v meste 2022

Tradičné ukončenie fašiangového obdobia
Pochovávanie basy / Fašiangy s Kýčerou
1. MARCA 2022


TRADÍCIE

Stretnutie s remeslom 03/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša marcový program
MAREC 2022


PROGRAM DĽR

Stretnutie s remeslom 02/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša februárový program.
FEBRUÁR 2022


PROGRAM DĽR