Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

O výnimočnosti a jedinečnosti ľudovej kultúry regiónov Horehronia, Pohronia a Podpoľania niet pochýb v kontexte Slovenska i celého sveta. Od tejto skutočnosti sa odvíja naša rôznorodá činnosť spätá s uchovávaním nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme prejavy tradičnej kultúry. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych folklórnych subjektov.

Organizujeme súťaže a festivaly, pripravujeme inšpiratívne programy a koncerty, oživujeme tradičné remeslá. Realizujeme tvorivé a remeselné dielne, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných, hudobných a hlasových pedagógov, vedúcich folklórnych kolektívov. Vedomosti a zručnosti z oblasti tradičnej tanečnej, hudobno-spevnej, výtvarnej a duchovnej kultúry, tiež ľudového umeleckého majstrovstva odovzdávame širokej laickej i odbornej verejnosti.

Tvorbu umelcov z regiónov nášho kraja, celého Slovenska i zahraničia prinášame na veľkých festivaloch – HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU, BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, súťažiach – NOSITELIA TRADÍCIÍ, PASOVAČKA a ďalších rôznorodých podujatiach.

Stretnutie s remeslom 01/21

Dielňa ľudových remesiel je tu stále s vami.
Kreatívna cesta pokračuje aj v roku 2021.


PROGRAM V JANUÁRI ZRUŠENÝ

Študajdom, štidirididajdom...

Vianočné pozdravy speváckych skupín a sólistov z Horehronia, Liptova, Oravy a Podpoľania.


4. adventná nedeľa – 20. december 2020

Zabudnuté na polici 10

HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ
Zozbieral a vydal Kliment Ondrejka.


HRY S HÁDANKOU – S VÝMENOU ROLÍ II

Stretnutie s remeslom 12/20

Vianoce sa nezadržateľne blížia a my sme tomu prispôsobili aj program Dielne ľudových remesiel.


Program v decembri.

Bystrická folklórna haravara

12. ročník festivalu folklórnych súborov.
Podujatie presunuté (2021)


FESTIVAL

Zabudnuté na polici 9

HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ
Zozbieral a vydal Kliment Ondrejka.


HRY S HÁDANKOU – S VÝMENOU ROLÍ I

Pohronskí čipkári a Horehronie - LIVESTREAM

Premiérujeme záznam z vydarenej komentovanej audiovizuálnej prezentácie o živote trhových obchodníkov - čipkárov zo Zvolenskej Župy.

Horehronská valaška 2020 – 57. ročník ZRUŠENÝ

Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí z okresu Brezno sa toho roku neuskutoční.

Ponická fujarka 2020 - 38. ročník ZRUŠENÝ

Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí z okresu Banská Bystrica sa tento rok neuskutoční.

Zabudnuté na polici 8

HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ
Zozbieral a vydal Kliment Ondrejka.


HRY S PIESŇOU A TANCOM…

Stretnutie s remeslom:
Program november / Zrušený

Novembrová programová ponuka dielne ľudových remesiel.

Stretnutie s remeslom:
Plstenie na hodváb

Vyrobte si hodvábnu šatku okrášlenú zaujímavými vzormi z vlny

Stretnutie s remeslom:
Program október

Dielňa ľudových remesiel ponúka zaujímavé aktivity.

Večery s ľudovou hudbou: Folklórna skupina Hrochoťan - ZRUŠENÉ

Celovečerný program folklórnej skupiny z Hrochote vrámci cyklu Večery s ľudovou hudbou sa kvôli mimoriadnej situácii neuskutoční.

Remeselné kurzy osvetových stredísk - OKTÓBER

Osvetové strediská v správe BBSK si pre Vás pripravili kurzy tradičných a netradičných techník